Pomagamy przywrócić bezpieczeństwo i porządek
po kolizjach i wypadkach drogowych

Dowiedz się więcej

Eurosistra Polska Sp. z o.o. jest częścią dużego europejskiego holdingu Eurosistra działającego pod „patronatem” włoskiej firmy Sicurezza e Ambiente i ich jedynym legalnie działającym reprezentantem na terenie RP. Jako holding prowadzimy działalność w wielu krajach Unii Europejskiej polegającą na sprzątaniu z dróg nieczystości stałych i płynów eksploatacyjnych pojazdów będących skutkiem zaistniałej kolizji lub wypadku drogowego. Wszystkie czynności przywracania powypadkowego są wykonywane z użyciem opatentowanego i chronionego prawnie specjalnego modułu wielofunkcyjnego „Genius” przy wykorzystaniu ekologicznych, biodegradowalnych środków ułatwiających oddzielenie odpadów ropy naftowej i jej pochodnych od kruszyw konglomeratu bitumicznego.

Naszym głównym zadaniem jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa osobistego użytkowników dróg jak i środowiska w którym żyjemy. Co roku w Europie w wyniku wypadków i kolizji drogowych ponad 8 milionów litrów cieczy zanieczyszczających takich jak olej silnikowy, paliwo, płyny i blisko 200 ton materiałów stałych (szkło, plastik, itp.) są pozostawiane na drogach i w bliskim ich sąsiedztwie. Eurosistra Polska sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym sprzątaniem po zdarzeniu drogowym w celu zminimalizowania skutków zanieczyszczenia środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Eurosistra Polska Sp. z o.o. realizując swoją działalności przyczynia się m.in. do:
– zmniejszenia liczby wypadków poprzez sprawne i skutecznie przywracanie drogi do stanu bezpiecznego jej użytkowania,
 poprawy stanu ochrony środowiska poprzez skrupulatnie usuwanie i utylizowanie odpadów,
 większej satysfakcji uczestników ruchu poprzez szybsze i dokładniejsze uprzątnięcie drogi dzięki wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i środków czyszczących.

NASZA MISJA

Szybkie i profesjonalne przywracanie porządku oraz bezpieczeństwa po wypadkach i kolizjach bez kosztów dla zarządców dróg oraz uczestników ruchu drogowego.